joi, 24 mai 2018

Ştefan Mitroi - Căderea în cer


«Spune-mi şi mie ce este moartea»

Poet şi jurnalist, Ştefan Mitroi semnează romanul Căderea în cer (Fundaţia Culturală Libra, Editura Humanitas Montreal, 2003). Aparent, avem de-a face cu o carte cu şi despre ţărani. Chiar autorul mărturisea că această carte reface ficţional trecutul familiei sale teleormănene. Ceea ce realizează, însă, ca scriitură, aduce textul într-o zonă mai complexă, cu semnificaţii filosofice, cu interogaţii asupra rosturilor existenţei umane, desigur, la un nivel subtextual al lecturii.
Personajul principal, Marin Biolaru, Zis Mancioacă, este predestinat să-şi trăiască viaţa într-un spaţiu determinat, satul de câmpie Grosu şi spaţiul rural apropiat, din care iese arareori şi pentru scurtă vreme. Un labirint închis într-un alt labirint, unde căile sunt aceleaşi nu doar pentru el, ci şi pentru ceilalţi, înaintaşii şi urmaşii săi, vecinii, alogenii. Mancioacă nici nu încearcă să caute o ieşire din această lume, el acceptă ceea ce-i rezervă destinul, se supune deliberat unei presupuse voinţe divine.
Urmărit de scriitor, de-a lungul romanului, de la tinereţe până la sfârşitul vieţii, Mancioacă parcurge diferitele trepte ale unei iniţieri care să-i asigure un loc anume în comunitatea agrară din care face parte. Visul de a ieşi din aceasta - de fapt, de a urca pe o treaptă superioară în ierarhie, de a deveni proprietar de oi, „tartor” – rezistă şi atunci când nu mai este „acel bărbat tânăr, căruia nu-i trece nimeni prin faţă şi care nu se sperie de nimica pe lumea aceasta” şi se împlineşte târziu şi fără rezultate notabile. Momentul esenţial al descoperirii responsabilităţii nu doar faţă de sine, ci şi faţă de alţii este, însă, moartea tatălui său, în câmp, rezemat (semnificativ) de primii snopi de grâu. Atunci îşi dă seama câte întrebări au rămas nepuse între ei, câte răspunsuri nu vor veni niciodată. Acum el este şeful familiei. Oraşele - Bucureşti, Alexandria - sunt spaţii străine, în care, atunci când ajunge, nu se regăseşte pe sine. Avatarurile politice şi sociale prin care trece satul lui, războiul sunt alte experienţe iniţiatice, care nu-l clintesc, totuşi, din poziţia pe care crede că şi-a câştigat-o, fac din Mancioacă un om puternic şi cu puţine îndoieli. Cel fascinat de „miracolul despărţirii întunericului de lumină”, căutat de femei, rămâne cu o singură întrebare care-l obsedează: „spune-mi şi mie ce este moartea?” Dar ”cum să spui unui om ce este moartea?” – găseşte tot el ieşirea din această dilemă.
Naraţiunea acestei construcţii precum o culegere de nuvele curge firesc, în cea mai bună tradiţie românească - de la Rebreanu, la Marin Preda -, cu pitorescul expresiei şi onomasticii, cu ritualurile şi perceptele morale ancestrale. Dincolo de acestea, însă, se străvede parabola creaţiunii reluate continuu, dependenţei de o forţă atotputernică, necunoscută, neînţeleasă. Aflat undeva între cârtiţă şi pasăre (experienţe târzie a lui Mancioacă de zor cu avionul care aruncă prafuri peste semănături este un summum al existenţei sale), omul îşi poartă trupul pe un pământ de care nu se poate dezlega. „nu mi-e frică de viaţă. Nu mă sperie curgerea timpului. Şi nici bătrâneţea” – se laudă Mancioacă, dar când îi vine sfârşitul apare întrebarea „ce-o să se aleagă de toate în urma mea?” Dar nu mai are timp „nici să se revolte de ceea ce se întâmpla”.
Deliberat, Ştefan Mitroi accede să învingă efemerul prin permanenţe. Dedicaţia din deschiderea cărţii („Părinţilor mei în încercarea de a-i aduce înapoi din moarte.”) are contraponderea în finalul textului: „Bate clopotul! A început Învierea!” Ciclul se închide şi se reia la nesfârşit, suntem numai trecători prin şi sub vremuri, anotimp după anotimp, vârstă după vârstă, în minte cu o singură întrebare fără răspuns : „Ce este moartea?” Ştefan Mitroi îndrăzneşte o soluţie în titlul romanului său: „Căderea în cer”. O soluţie de poet, dar nu mai puţin veridică.

Toamna 2004